АгроБио Техника - Каталог на фирмите в България

АгроБио Техника - Каталог на фирмите в България
обхваща справочна информация за фирмите, работещи в агросектора, произвеждащи, предлагащи, изграждащи или обслужващи селскостопански машини, технологии, инсталации, конструкции, съоръжения и други. Той обхваща зърнопроизводството, зеленчукопроизводството, овощарството, лозарството, животновъдството, птицевъдството, пчеларството, рибовъдството, както и решенията за ефективно използване на енергийните източници.

Каталогът представлява интерес за работещите в агросектора - фермери, инвеститори, агрономи и зооинженери, както и за фирми, занимаващи се с проектиране, консултации, инженеринг, внедряване, сервизно обслужване, лабораторни измервания и доставки.

Разпространение Безплатно Специализирано

 • до вземащите решения за закупуване, подмяна и ремонт на машини, оборудване, инсталации и инструменти: земеделски производители, животновъди, агрономи, зооинженери, специалисти от земеделски служби;
 • до консултантите, работещи в агросектора;
 • сред посетители и участници в технически изложения и панаири;

Медийни носители

 • Книжно тяло
  Актуализирано печатно издание се подготвя веднъж годишно през август месец
 • Интернет сървър: http://abt.elmedia.net - непрекъсната актуализация

Данни за каталога


формат:

А5 (145х215 mm)

участие с:

 • фирмена страница
 • рекламни публикации

съдържание

 • Азбучен указател
 • Фирми, участващи в каталога
 • Тематичен указател

* включването в указателите е безплатно за участващите фирми