АгроБио Техника - Каталог на фирмите в България

СОРТБГ

   
Адрес: Велико Търново 5000,
ул. Цанко Церковски 38, вх. Г, ет.2
Мобилен: 088/ 9019963
087/ 7212822
Уеб сайт:
Ръководител:
  • Огнян Димов
  • Антон Мутов

Предмет на дейност:

Официален вносител, гаранционен и следгаранционен сервиз на фотоелектронни сортиращи машини – фотосепаратори Csort - Русия, модели Optima, Zorkiy, SmartSort, сортиращо, калибриращо, почистващо оборудване, елеватори, машини за белене, промишлени кантари, теглови дозатори, линии за чували, изделия от неръждаема стомана за всички индустрии. СортБГ ООД предлага цялата гама от почистващи машини, сепаратори и калибратори - предназначени, както за първично почистване, така и за последваща обработка на зърнени продукти и семена. Широката гама от предлаганото оборудване позволява напълно да проектираме и окомплектоваме линии по производство на белен слънчоглед и зърнопочистващи и сортиращи комплекси, както и комплекси за хранителновкусовата промишленост. Ние се стремим, нашата техника да е най-съвременното оборудване за подготовка на посевния материал, за почистване и калибровка на зърнени култури, както и за лющене, белене и шлифоване.

Партньорство с чужди фирми:

Официален представител и оторизиран сервиз на OOO„СиСорт“Русия – производител на фотосепаратори

Официален представител и оторизиран сервиз на OOO„ФорумАгроПром“Украйна – производител на сортиращи, почистващи, калибриращи машини, елеватори

Официален представител и оторизиран сервиз на „Sweda“Ltd. – производител на промишлени кантари, теглови дозатори и теглилки .

„СортБГ“ООД предлага цялата продуктова гама от продукти на компания NIRO-TECH Sp.z o.o - внос, сервиз и резервни части, продукти от неръждаема стомана за всички индустрии. Ние предлагаме цялостно оборудване на хранително - вкусовата промишленост (от проектирането до завършено оборудване).