АгроБио Техника - Каталог на фирмите в България


АгроБио Техника - Каталог на фирмите в България
обхваща справочна информация за фирмите, работещи в агросектора, произвеждащи, предлагащи, изграждащи или обслужващи селскостопански машини, технологии, инсталации, конструкции, съоръжения и други. Той обхваща зърнопроизводството, зеленчукопроизводството, овощарството, лозарството, животновъдството, птицевъдството, пчеларството, рибовъдството, както и решенията за ефективно използване на енергийните източници.

Каталогът представлява интерес за работещите в агросектора - фермери, инвеститори, агрономи и зооинженери, както и за фирми, занимаващи се с проектиране, консултации, инженеринг, внедряване, сервизно обслужване, лабораторни измервания и доставки.

Безплатно Специализирано Разпространение

  • до вземащите решения за закупуване, подмяна и ремонт на машини, оборудване, инсталации и инструменти: земеделски производители, животновъди, агрономи, зооинженери, специалисти от земеделски служби;
  • до консултантите, работещи в агросектора;
  • сред посетители и участници в технически изложения и панаири;

Прелисти каталога

  • Прелисти каталога