АгроБио Техника - Каталог на фирмите в България

АгроБио Техника - Каталог на фирмите в България

Заявка за участие в издание '2023


Информация за заявителя:фирма*
адрес
заявител*
длъжност
телефон*
факс
e-mail*


Форма на участие:Участие с фирмена информация на български и английски език + фирмен знак (лого) в Книжното и в Интернет изданието на каталога:*

  1 Страница 2 Страници
Двугодишен абонамент за издания 2023 и 2024** 2 x 65 EUR 2 x 110 EUR
Участие в издание 2023 за фирми, участвали в каталога за 2022 75 EUR 135 EUR
Участие в издание 2023 за нови фирми 95 EUR 170 EUR


** Двугодишният абонамент за участие в каталога се заплаща авансово

Допълнителни изисквания към участието в каталогаИнформацията от 2022 да се публикува* без промяна с промяна
Публикуване в ИНТЕРНЕТ веднага след подаване на информацията 35 EUR
Превод от/на английски език страници по 10 EUR/стр.
(платима в лева по централния курс на БНБ)


Данни за фактура:Данъчна фактура за плащането по заявката да бъде издадена на:

фирма*
седалище*
ЕИК*
МОЛ*

Полета отбелязани с звезда * са задължителни!